2022 New Jersey Baseball Schedule
FILTER
Memorial Day Weekend 3 game min
Memorial Day Weekend 3 game min
05/27 - 05/29/2022 -, NJ
256 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 9U
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • 15U
  • 16U
  • Rockland
  • OPEN
  • American
  • American Central
  • American North
  • American South
  • Central
  • Central East
  • Central North
  • Central West
  • Continental
  • National
  • National North
  • North
  COST:
Memorial Day Weekend (1-Day)
Memorial Day Weekend (1-Day)
05/28 - 05/30/2022 -, NJ
154 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 7U
  • 8U
  • 9U
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • American North 1-day
  • Continental 1-day
  • American 1-day
  • American East
  • American West
  • Central
  • Central 1-day
  • Central East
  • Central East 1-Day
  • Central North 1-Day
  • Central South 1-Day
  • Central West
  • National
  • National 1-Day
  • National North 1-Day
  • South 1-Day
  COST:
East Coast Clash
East Coast Clash
06/04 - 06/05/2022 Central, NJ
15 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 11U
  • 12U
  • OPEN
  COST:
East Coast Clash - USABL WS Qualifier
East Coast Clash - USABL WS Qualifier
06/04 - 06/05/2022 Central, NJ
71 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 9U
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • OPEN
  COST:
East Coast Clash (1-Day)
East Coast Clash (1-Day)
06/04 - 06/05/2022 Central, NJ
19 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 8U
  • 9U
  • 10U
  • OPEN
  COST:
Frazier Elite Wood Bat
Frazier Elite Wood Bat
06/04 - 06/05/2022 Toms River, NJ
25 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 15U
  • 16U
  • OPEN
  COST:
Frazier Elite Wood Bat
Frazier Elite Wood Bat
06/11 - 06/12/2022 Toms River, NJ
10 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 15U
  • 16U
  • OPEN
  COST:
Going Yard
Going Yard
06/11 - 06/12/2022 Central, NJ
169 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • 15U
  • 16U
  • 18U
  • OPEN
  COST:
Going Yard (1-Day)
Going Yard (1-Day)
06/11 - 06/12/2022 Central, NJ
8 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 9U
  • OPEN
  COST:
Going Yard (1-day) - Rockland NY
Going Yard (1-day) - Rockland NY
06/11 - 06/11/2022 Rockland, NY
9 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 11U
  • 12U
  • OPEN
  COST:
Fathers Day Showdown - USABL WS Qual.
Fathers Day Showdown - USABL WS Qual.
06/18 - 06/19/2022 Central, NJ
57 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 9U
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • OPEN
  COST:
Fathers Day Showdown North
Fathers Day Showdown North
06/18 - 06/19/2022 Middlesex / Somerset, NJ
154 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • 15U
  • 16U
  • 18U
  • OPEN
  COST:
Fathers Day Showdown North (1-Day)
Fathers Day Showdown North (1-Day)
06/18 - 06/19/2022 Middlesex / Somerset, NJ
22 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 7U
  • 8U
  • 9U
  • 10U
  • OPEN
  COST:
Fathers Day Showdown South
Fathers Day Showdown South
06/18 - 06/19/2022 Ocean / Monmouth, NJ
23 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • OPEN
  COST:
Fathers Day Showdown South (1-Day)
Fathers Day Showdown South (1-Day)
06/18 - 06/19/2022 Ocean / Monmouth, NJ
13 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 8U
  • 9U
  • OPEN
  COST:
Frazier Elite Wood Bat
Frazier Elite Wood Bat
06/18 - 06/19/2022 Toms River, NJ
12 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 15U
  • 16U
  • 18U
  • OPEN
  COST:
Bring the Heat North
Bring the Heat North
06/25 - 06/26/2022 Somerset, NJ
193 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • 15U
  • 16U
  • OPEN
  COST:
Bring the Heat North (1-Day)
Bring the Heat North (1-Day)
06/25 - 06/26/2022 Somerset, NJ
33 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 7U
  • 8U
  • 9U
  • OPEN
  COST:
Bring the Heat South
Bring the Heat South
06/25 - 06/26/2022 Ocean / Monmouth, NJ
55 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • 15U
  • OPEN
  COST:
Bring the Heat South (1-Day)
Bring the Heat South (1-Day)
06/25 - 06/26/2022 Ocean / Monmouth, NJ
8 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 8U
  • 9U
  • OPEN
  COST:
Elite Showcase Series
Elite Showcase Series
06/25 - 06/26/2022 Ramapo College, NJ
11 Teams Registered
 • DIVISION:
  • Elite Showcase
  • OPEN
  COST:
Frazier Elite Wood Bat
Frazier Elite Wood Bat
06/25 - 06/26/2022 Toms River, NJ
22 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 16U
  • 18U
  • OPEN
  COST:
Stars and Stripes Classic
Stars and Stripes Classic
07/02 - 07/03/2022 Central, NJ
117 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • 15U
  • 16U
  • 18U
  • OPEN
  COST:
Stars and Stripes Classic - USABL WS Qual.
Stars and Stripes Classic - USABL WS Qual.
07/02 - 07/03/2022 Central, NJ
32 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 8U
  • 9U
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • OPEN
  COST:
Stars and Stripes Classic (1-Day)
Stars and Stripes Classic (1-Day)
07/02 - 07/03/2022 Central, NJ
22 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 7U
  • 8U
  • 9U
  • 10U
  • OPEN
  COST:
Frazier Elite Wood Bat
Frazier Elite Wood Bat
07/09 - 07/10/2022 Toms River, NJ
12 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 16U
  • 18U
  • OPEN
  COST:
Jersey Battle
Jersey Battle
07/09 - 07/10/2022 North Brunswick Area, NJ
145 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 8U
  • 9U
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • 15U
  • 16U
  • 18U
  • OPEN
  COST:
Jersey Battle - USABL WS Qual.
Jersey Battle - USABL WS Qual.
07/09 - 07/10/2022 Central, NJ
44 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 8U
  • 9U
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • 13U
  • 14U
  • OPEN
  COST:
Jersey Battle (1-Day)
Jersey Battle (1-Day)
07/09 - 07/09/2022 North Brunswick Area, NJ
7 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 7U
  • OPEN
  COST:
Staten Island Battle - NY Qualifier
Staten Island Battle - NY Qualifier
07/09 - 07/10/2022 Staten Island, NY
11 Teams Registered
 • DIVISION:
  • 10U
  • 11U
  • 12U
  • OPEN
  COST: